Az Amenca – Velünk Európába Szervezet 2003-ban alakult civil egyesület.

Alapszabályban rögzített főbb tevékenységei az alábbiak:

 1. cigány kisebbségi érdekképviselet, jogvédelem és érdekegyeztetés regionális elősegítése, – szociális tevékenység, családsegítés, családtervezési programok,
 2. regionális népfőiskolai kurzusok, közéleti képzések szervezése,
 3. kulturális tevékenység, népismereti és olvasótáborok szervezése,
 4. „Amenca Tanoda” és közösségi ház működtetése,
 5. környezetvédelem,
 6. gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 7. közösségfejlesztés, közösségi ház működtetése,
 8. sporttevékenység, szabadidős programok, túrák szervezése,
 9. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Egyesületünk megalakulása óta, a nagyrábéi általános iskolával és a helyi művelődési házzal közösen működteti Kulturális Körét, melynek keretében az alábbi tevékenységek zajlanak:

 • Roma nyelv és roma tánc oktatása, (nyelvvizsga is)
 • A gyermekek felkészítése a területi és országos kulturális versenyekre (roma mesemondóverseny: országos 1. és 2. helyezések),
 • Roma kulturális kiadványok szerkesztése, könykiadás (Nem születtem varázslónak – tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből című kiadványunk egyetemi kötelező irodalom).