A projekt alapvető célkitűzése a roma és nem roma társadalmi csoportok közötti megértés, párbeszéd, együttműködés előmozdítása kulturális tevékenységek megvalósításán keresztül, elsősorban hazánk hátrányos helyzetű kistérségeiben. További kiemelt cél, a roma és nem-roma interkulturális párbeszéd mélységének erősítése, illetve minél szélesebb körben való megvalósítása. Ennek érdekében a projekt egy roma és egy nemroma szervezet együttműködésében valósul meg: az Amenca –Velünk Európába Szervezet (roma kisebbségi szervezet, projektgazda), valamint a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület partnerségében.

 

Programunk prioritásait (kulturális termékek létrehozása; kulturális események (pl. előadások, kiállítások; nem formális tanulási alkalmak, informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztése és alkalmazása) 3 alprogramban, 19 modul keretében komplexen kívánjuk megvalósítani, 9 hó időtartam alatt.

 

Kiemelten kezeljük a szinergia megteremtését a vonatkozó akciótervekkel és a roma integráció alapelveinek érvényesítését: külön munkacsoportot is működtetünk ezen feladatok megvalósítása céljából.

eea-logo